top of page

פעילות עמותת שוות מתאפשרת הודות לשותפות ושותפים לדרך שמגיעים מעולם  עסקי, אקדמי, עירוני וקרנות מקומיות ובינלאומיות.

בזכות התמיכה והליווי מתאפשר לנו בעמותה לייצר עוד תוכניות, להגדיל את מספר החונכות והחניכות שזוכות להתעצם ולהתפתח.

אנחנו מזמינות אותך להצטרף אלינו ולהשפיע על הדור הבא של .

bottom of page