פעילות עמותת שוות מתאפשרת הודות לשותפות ושותפים לדרך שמגיעים מעולם אקדמי, פדגוגי, עירוני וקרנות מקומיות ובינלאומיות.

בזכות התמיכה והליווי מתאפשר לנו בעמותה לייצר עוד תוכניות, להגדיל את מספר החונכות והחניכות שזוכות להתעצם ולהתפתח.

עמותת שוות מזמינה אותך להצטרף אלינו ולהשפיע על נערות הדור הבא.