top of page
Crown.png
חונכות

תכנית הבוגרות הינה המשך ישיר של תכנית המנהיגות השנתית, ופותחה מתוך אמונה כי יש להמשיך וללוות נערות בשלבים נוספים בחייהן.


תכנית הבוגרות נועדה לאפשר לנערות בוגרות תכנית המנהיגות השנתית, להמשיך לפתח את הכלים שרכשו במהלך שנת החונכות הראשונה, לקחת אותן צעד קדימה ולספק להן כלים להמשך חייהן הבוגרים.

התוכנית תאפשר לחניכות להכיר בוגרות נוספות מכל הארץ, ליהנות מתכנים מעמיקים יותר, מעשירים יותר ולהתמקד בעשייה דרך גישת PBL (למידה מבוססת פרויקטים).

    התוכנית כוללת:

  • קבוצת בוגרות עירונית במוקדים ברחבי הארץ 

  • מפגשים קבוצתיים אחת לחודש

  • מפגשי חונכות אישיים

  • האקתון ארצי

  • תכנון,הפקה וביצוע של פרויקט שיא אישי

בשנת הלימודים תשפ"ג משתתפות בתכנית כ-100 נערות מרחבי הארץ, בערים ירושלים רחובות בת ים רמת גן מגדל העמק וחולון 

bottom of page